Ahad, 6 Februari 2011

7.0 Persembahan Projek

 • Adalah berdasarkan dokumentasi yang disediakan.
 • Tujuan : 
a) menerangkan ciri-ciri projek - fungsi, jenis bahan yang digunakan, kos dan keistimewaan projek
b) pengenalpastian masalah,
c) perancangan projek,pembinaan projek,kemasan dan pengiraan kos
 •  Persembahan projek - gn bahan-bahan seperti folio projek, carta dan gambar.


6.0 Pendokumentasian

5.0 Kos Pengeluaran


Kos Pengeluaran terbahagi kepada 3 iaitu :

1. Kos Bahan - kos bagi bahan mentah yang digunakan seperti kayu, keluli dan lain-lain
2. Kos Upah  - kos bayaran tenaga kerja yang digunakan untuk membuat dan menyiapkan projek tersebut.
3. Kos Overhead - kos selain daripada kos bahan dan kos upah seperti bil elektrik, air, gas dan telefon

Kos Pengeluaran = Kos bahan + Kos upah + Kos overhead

4.0 Kaedah Membuat Jadual Kerja


3.0 Contoh Projek

Sesuatu projek yang telah dianggap berjaya dihasilkan oleh pelajar mestilah yang memenuhi kesemua kriteria penilaian.
Kriteria penilaian adalah berdasarkan kepada :


- Kaedah penyelesaian masalah
- Idea kreativiti
- Ketepatan lukisan ortografik
- Pemilihan bahan dan alatan yang digunakan
- Teknik mengukur, menanda dan memotong
- Penghasilan projek atau rekabentuk
- Tahap kemasan
- Kesinambungan antara lukisan dan hasil projek

2.1 Masalah - Masalah

Masalah yang paling kerap dihadapi ialah :

 • pelajar tidak memahami masalah dan ini menyebabkan pelajar tidak dapat menyelesaikan masalah secara langsung.
 • pelajar tidak memahami teknik lukisan 2D dan 3D
 • pelajar tidak memahami teknik penghasilan projek seperti menanda, memotong, membuat sambungan, membuat kemasan dan membuat penilaian akhir.

2.0 Bahan - Bahan Projek Kayu

Terdapat banyak bahan yang digunakan dalam penghasilan kerja kayu.
antaranya ialah :

 • Kayu
   
  Rekacipta - Blogger Templates, Wordpress Templates Free - by Templates para novo blogger HD TV Watch Entourage Online. Featured on Local Business Singapore